Trường Đại học Vinh thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đại học chính quy, chứng chỉ và xác nhận các văn bản liên quan cho sinh viên như sau:

            - Thời gian: Từ 10h00' đến 11h00' và từ 13h30' đến 14h30' hàng ngày (trừ thứ 7 và Chủ nhật)

            - Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh (Tầng 1, Nhà Điều hành - Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 02388.988.989, cán bộ phụ trách: Cô Nguyễn Thanh Lam, điện thoại: 0913.055.890).

            Nhà trường yêu cầu: Sinh viên đi nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và xác nhận các văn bản liên quan mang theo chứng minh nhân dân; trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền.pdf