THÔNG BÁO

Lịch phát Bằng tốt nghiệp, Chứng chỉ và Bảng điểm cho sinh viên

tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2, tháng 6 năm 2019

Cập nhật ngày 17/6/2019, địa điểm: A4.201 và A4.202

 

 

TT

Thời gian

Ngành tốt nghiệp

Số lượng

Phòng

1

Sáng 18/6/2019

7h00-9h30

Kế toán (khóa K54; K55; các lớp K56 từ B1 đến B4 và B10; B11;

200

A4.202

9h30-11h00

Viện nông nghiệp tài nguyên

131

A4.202

7h00-9h30

Luật kinh tế

219

A4.201

9h30-11h00

Luật kinh tế (lớp 56B1, 56B2, 56B3)

100

A3.204

2

Chiều 18/6/2019

13h30- 15h00

Kế toán (K56 các lớp B5, B6, B7, B8, B9)

176

A4.202

15h00- 17h00

Luật các lớp: 56B1, 56B2 và 56B3

115

A4.202

13h30- 17h00

Luật K56 từ B4 đến B9 và các khóa còn lại

 

284

A4.201

3

Sáng 19/6/2019

7h00-8h30

Quản trị kinh doanh

102

A4.202

7h00-8h30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

28

A4.201

Công nghệ thông tin

47

A4.201

Kỹ thuật XD công trình giao thông

65

A4.201

4

Chiều 19/6/2019

13h30- 14h30

Tài chính - Ngân hàng

91

A4.202

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

19

A4.202

Giáo dục thể chất

5

A4.202

Kinh tế

25

A4.202

13h30- 14h30

Kỹ sư Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

2

A4.201

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

25

A4.201

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

31

A4.201