Nhà trường tổ chức Họp các đoàn Kiến tập sư phạm cho sinh viên khóa 56 năm học 2017 - 2018 tại Giảng đường nhà A vào lúc 19h00, ngày 30/10/2017

Sinh viên đi Kiến tập sư phạm phải tham gia Họp đoàn đầy đủ, đúng thời gian quy định. Lịch họp có tại đây.pdfDanh sach SV đi KTSP tại đây.xls