Điện thoại: 038.3856394, Văn phòng - 315, Phòng Trưởng phòng - 345, Bộ phận xử lý học vụ - 367

Điện thoại: hotline: 0388.988989; Email: phongdaotao@vinhuni.edu.vn

 

1. Nguyễn Xuân Bình, GVC, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Số 119, đường Hermann Gmeiner, K.Tân Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3841733 (0913.312534); Email: nxbinh.dhv@gmail.com

2. Nguyễn Thanh Mỹ, CV, TS, Phó Trưởng phòng

K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.484579; Email: mynt@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Thành Vinh, CV, TS, Phó Trưởng phòng

Số 35, đường Phan Huy Ích, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3855389 (0913.550221); Email: vinhnt@vinhuni.edu.vn

4. Lê Khắc Phong, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Số 14A, đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.826959; Email: phonglk@vinhuni.edu.vn

5. Phan Anh Hùng, CV, ThS

Nhà số 41, ngõ 7, đường Phạm Đình Toái, xóm 20, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.542423; Email: hungpdt1977@gmail.com

6. Đào Quang Thắng, GV, ThS

Số 05, ngõ 22, đường Phan tất Thông, K.9, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.002646; Email: daoquangthangdhv@gmail.com

7. Hồ Xuân Thuỷ, TSCV, ThS

Nhà 07, ngõ 01, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.536387; Email: thuy82kcdhv@gmail.com

8. Phan Hùng Thư, CV, ThS

Số 97, đường Nguyễn Xuân Linh, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3530388 (0983.507123); Email: thuph.vinhuni@gmail.com, thuph@vinhuni.edu.vn

9. Hồ Việt Dũng, CV, CN

Số 07, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3838672 (0943.699018); Email: hodung1982@gmail.com, dunghv@vinhuni.edu.vn