Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Xác nhận thanh toán vượt chuẩn năm học 2017 – 2018

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

- Triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa tồn đọng.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

 

 

 

 

 

15h00

Họp CVHT & TLĐT các khoa, viện

TS. Nguyễn Thanh Mỹ

Cố vấn học tập, trợ lý đào tạo các khoa, viện

Tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 07/10/2018