Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2018

- Phối hợp với các khoa, viện xét tốt nghiệp cho sinh viên có nhu cầu xét TN bổ sung đợt tháng 6/2018.

- Nhận hồ sơ tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2018

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ hè

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/07/2018 

10h30

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

14h00

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

Thứ Ba, ngày 17/07/2018

10h30

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

14h00

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

Thứ Tư, ngày 18/07/2018

10h30

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

14h00

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

Thứ Năm, ngày 19/07/2018

10h30

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

14h00

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 20/07/2018

10h30

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

14h00

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 21/07/2018

8h00

Trực tuyển sinh

đ/c Vinh, Tịnh, Hương (SV)

 

 

 

14h00

Trực tuyển sinh

đ/c Thư, Tịnh, Huyền (SV)

 

 

 

Chủ nhật, ngày 22/07/20187h30

8h00

Trực tuyển sinh

 

 

 

 

14h00

Trực tuyển sinh