Công tác trọng tâm:

- Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Xác nhận thanh toán vượt chuẩn năm học 2017 – 2018

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

- Triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa tồn đọng.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 25/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 26/09/2018

 

 

 

 

 

15h00

Họp CVHT & TLĐT các khoa, viện

TS. Nguyễn Thanh Mỹ

Cố vấn học tập, trợ lý đào tạo các khoa, viện

Tầng 8, Nhà điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 27/09/2018

9h00

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 28/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 29/09/2018

7h00

Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT năm học 2018-2019 (cả ngày)

Theo Quyết định

 

Trường THPT chuyên

Chủ nhật, ngày 30/09/2018

7h00

Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT năm học 2018-2019 (cả ngày)

Theo Quyết định

 

Trường THPT chuyên