Công tác trọng tâm:

 - Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Xác nhận thanh toán vượt chuẩn năm học 2017 – 2018

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

- Triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa tồn đọng.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 18/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 19/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 20/09/2018

9h00

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018

10:00

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-Trưởng các khoa/viện: Kỹ thuật-Công nghệ; Luật; Giáo dục; Sư phạm xã hội.

- Phòng Đào tạo.

- Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- TS. Cao Thanh Sơn; TS. Ngô Thị Quỳnh Nga; TS. Chu Thị Hà Thanh; TS. Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 23/09/2018