Công tác trọng tâm:

- Cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm theo lịch.

- Triển khai công tác thực tập cuối khóa; Phối hợp với các Khoa/Viện tổ chức triển khai thực tập cuối khóa năm học 2017 – 2018; họp triển khai TTSP tại các tỉnh, thành phố theo lịch của Sở GD&ĐT

- Xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

- Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/01/2018 

 

Xử lý học vụ cho sinh viên đăng ký học học kù 2 năm học 2017 - 2018

Phòng Đào tạo

Bộ phận xử lý học vụ

 

Phòng Đào tạo

14:00

Triển khai Thực tập sư phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo và các thành phần theo Quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

Thứ Ba, ngày 30/01/2018

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

Xử lý học vụ cho sinh viên đăng ký học học kù 2 năm học 2017 - 2018

 

Phòng Đào tạo

Bộ phận xử lý học vụ

 

Phòng Đào tạo

Thứ Tư, ngày 31/01/2018

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

Xử lý học vụ cho sinh viên đăng ký học học kù 2 năm học 2017 - 2018

 

Phòng Đào tạo

Bộ phận xử lý học vụ

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 01/02/2018

08:00

Triển khai Thực tập sư phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo và các thành phần theo Quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

Xử lý học vụ cho sinh viên đăng ký học học kù 2 năm học 2017 - 2018

 

Phòng Đào tạo

Bộ phận xử lý học vụ

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 02/02/2018

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

Xử lý học vụ cho sinh viên đăng ký học học kù 2 năm học 2017 - 2018

 

Phòng Đào tạo

Bộ phận xử lý học vụ

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/02/2018

 

Thứ Bảy, ngày 03/02/2018 Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày  04/02/2018