Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2018 bổ sung (nếu có)

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Xác nhận thanh toán vượt chuẩn năm học 2017 – 2018

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/09/2018

8h00

Họp thống nhất QL và triển khai XDCTĐT theo CDIO

 

Đ/c: Tiến, Mỹ, Thủy

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 13/09/2018

9h00

Ký kết hợp tác với trường Công nghệ và QL Singapo

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 14/09/2018

7h30

Đón tiếp SV VB2 nhập học

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 16/09/2018