Công tác trọng tâm:

- Phối hợp với các khoa, viện rà soát  ký xác nhận thanh toán vượt chuẩn.

- Cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm.

- Kiểm tra KTSP khóa 56 tại các trường THPT.

- Thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/11/2017 

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 14/11/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 15/11/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

15:45

(Tiết 9,10) Thao giảng cấp Trường, Bài dạy Logic Hình thức KHXH&NV_07_Đ3

GV Phan Huy Chính - Khoa Giáo dục Chính trị

Đại diện Công đoàn Trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, TT ĐBCL, BCN Khoa Giáo dục Chính trị và các giảng viên trong bộ môn

Phòng B2 204

Thứ Năm, ngày 16/11/2017

07:30

Kiểm tra kiến tập sư phạm

 

Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục

Các trường THPT có sinh viên đi Kiến tập

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017  

08:00

Mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 19/1/2017