Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Xác nhận thanh toán vượt chuẩn năm học 2017 – 2018

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 17/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/10/2018

9:00

18/10/2018

- Ra mắt nhóm chuyên gia CDIO của 42 ngành đào tạo theo tiếp cận CDIO.

 

 

 

 

 

GS. Thái Văn Thành

 

 

 

 

 

 

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:00

18/10/2018

- Hội nghị trực tuyến với GS.TS Hồ Tấn Nhựt

 

 

 

 

 

GS. Thái Văn Thành

 

 

 

 

 

 

- Trưởng Bộ môn và giảng viên dạy nhập môn ngành Sư phạm, Luật, Kinh tế, CNTT (báo cáo tiến độ dạy nhập môn ngành).

- Nhóm chuyên gia CDIO.

- Những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

18/10/2018

- Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2, năm 2018; xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy, năm học 2017 - 2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban giám hiệu; Trưởng các khoa, viện; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, TT ĐBCL, TTrGD, HCTH, TT CNTT, TT GDTX (Bộ phận Đào tạo - tuyển sinh), TT TTTV Nguyễn Thúc Hào, TT Nội trú; Trợ lý đào tạo các khoa, viện; Cố vấn học tập.

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 19/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/10/2018

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 21/10/2018