TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37

NĂM HỌC 2016 – 2017

Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

 

Công tác trọng tâm:

- Triển khai kế hoạch Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2016-2017,

- Tổ chức tổng kết TTSP tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh,Nghệ An và Ninh Bình.

-  Tổng kết thực tập cuối khóa năm học 2016-2017.

- Xét hoàn thành chương trình GDTC, GDQP-AN cho sinh viên khóa 54 trở về trước.

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

/Chuyên viên

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/5/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/5/2017

15:20

(Tiết 8) Thao giảng cấp trường, đánh giá giảng viên tập sự, học phần Các giai đoạn tố tụng hình sự

Đc Đào Quang Thắng

Đại diện Công đoàn trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, TTrGD, BCN Khoa Luật và các giảng viên trong tổ bộ môn

Phòng học 302 - Nhà A3

15:30

Họp Trưởng các đơn vị trong toàn trường

Đ/c Trần Bá Tiến

Trưởng các đơn vị trong toàn trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 17/5/2017

09:00

Trường Đại học Vinh làm việc với Trường Đại học Quốc gia Lào

Đ/c Trần Bá Tiến

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT; Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, CTCT-HSSV, HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho cán bộ, đợt 1, năm 2017; Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN dành cho cán bộ, đợt 2, năm 2017

Đ/c Lê Khắc Phong, Hồ Xuân Thủy, Đào Quang Thắng, Hồ Việt Dũng

Đại biểu có giấy mời; Học viên 2 lớp theo quyết định.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 18/5/2017

Thứ Sáu, ngày 19/5/2017  

07:25

(Tiết 2) Thao giảng cấp trường, đánh giá giảng viên tập sự, học phần Kinh tế vi mô

Đ/c Nguyễn Thành Vinh

Đại diện Công đoàn trường; Đại diện các đơn vị: TCCB, Đào tạo, TTrGD, BCN Khoa Kinh Tế và các giảng viên trong tổ bộ môn

Phòng học 405 - Nhà D1

Thứ Bảy, ngày 20/5/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 21/5/2017