TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2016 – 2017

Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017

 

Công tác trọng tâm:

- Triển khai kế hoạch Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017, đăng ký học, xử lý học vụ;

- Hội nghị triển khai thực tập sư phạm năm học 2016-2017 tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và TP Vinh.

- Rà soát giờ dạy học kỳ I, năm học 2016 – 2017, để cán bộ giảng dạy kê khai theo kế hoạch số 1493/ĐHV-ĐT, ngày 21/12/2016 của Hiệu trưởng.

- Tổ chức Tập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lãnh đạo,

chuyên viên  tham gia

 

Trực lãnh đạo

Địa điểm

Thứ 2, 16/01/2017

8h00, Họp phòng đầu tuần

 

Đ/c:

Bình, Mỹ, Vinh

 

Thứ 3, 17/01/2017

1. Tập huấn phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

- Sáng: 08h00 - 08h30: Họp chung tại Hội trường A; 08h30 - 11h30: làm việc nhóm theo phân công

 - Chiều từ 13h30: làm việc nhóm theo phân công

2. Hội nghị triển khai TTSP tỉnh Thanh Hóa

(tại Sở GD&ĐT)

 

Đ/c:

Bình, Mỹ, Vinh

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành (Nhóm 1); Phòng A4- 201 (Nhóm 2);  Phòng A4 -202 (Nhóm 3)

Thứ 4, 18/01/2017

1. 08h00: Cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho sinh viên đã tốt nghiệp.

2. Hội nghị triển khai TTSP tỉnh Nghệ An

(tại Sở GD&ĐT)

 

 

Đ/c:

Bình, Mỹ, Vinh

 

Thứ 5, 19/01/2017

 

 

 

 

Thứ 6, 20/01/2017

1. Hội nghị triển khai TTSP tỉnh Ninh Bình

(tại Sở GD&ĐT)

 

 

Đ/c:

Bình, Mỹ, Vinh

 

Thứ 7, 21/01/2017

 

 

 

 

Chủ nhật, 22/01/2017