Thứ tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Nhà trường đã thông báo về tận các khoa, viện rồi em nhé.
II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN
1. Kiểm tra, sửa sai và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp:
Sinh viên thực hiện kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót thông tin: Họ tên, ngày sinh, giới tính trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn). Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang bản sao giấy khai sinh đến Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính Tổng hợp (Tầng 1, Nhà điều hành) để sửa sai trước ngày 20/9/2017.
Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thông báo này tự chịu trách nhiệm với thông tin của mình in trên bằng tốt nghiệp.
2. Kiểm tra kết quả học tập:
Sinh viên kiểm tra kết quả học tập bao gồm: Điểm học phần, Điểm TBCTL, Tổng số tín chỉ tích lũy, các chứng chỉ GDTC, GDQP-AN, Ngoại ngữ trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn). Nếu có sai sót, sinh viên gặp trợ lý đào tạo hoặc cố vấn học tập để được giải đáp, xử lý trước ngày 20/9/2017.
3. Hủy các học phần tự chọn:
Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên làm đơn (theo mẫu đơn hủy học phần tự chọn trên trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn)) nộp về Trợ lý đào tạo trước ngày 20/9/2017 để được giải quyết.
4. Đăng ký xét tốt nghiệp:
Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp làm đơn đăng ký xét tốt nghiệp nộp về khoa, viện trước ngày 20/9/2017.
A
Trường đang mở lớp em nhé!
Em nạp đơn để Trường tập hợp sinh viên. Đủ số lượng Trường sẽ ra Quyết định.
A
Chỉ có sinh viên bị khuyết tật, không có khả năng vận động thì mới được miễn em nhé.
Sinh viên không đủ sức khỏe để vận động nhiều thì trong quá trình học phải có giấy xin phép để giảng viên có chế độ tập luyện hợp lý cho sinh viên.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh; Số 182, đường Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02388.988.989 Email: tientb@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng Đào tạo
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Trường Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.