Từ ngày 06/10 đến ngày 8/10/2017, Đoàn công tác của Trường Đại học Vinh do TS. Nguyễn Thanh Mỹ PTP Đào tạo làm Trưởng đoàn tham dự Hội thảo - Tập huấn Bộ công cụ và Phương pháp khảo sát đánh giá năng lực, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình ETEP tại Hà Nội. Tham gia Hội thảo – Tập huấn có 80 đại biểu đến từ 5 trường Đại học sư phạm chủ chốt gồm: ĐH Vinh, ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - ĐH Thái Nguyên và Học viện Quản lý Giáo dục và 5 Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị quản lí, nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thuý Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP cho biết: Đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông là nhiệm vụ quan trọng để thiết kế chương trình bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả, có một bộ công cụ khảo sát chuẩn thì mới cho thông tin chính xác về năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý. Tổ chức khảo sát tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường đại học sư phạm với các Sở Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn thông tin thu được sẽ phản ánh chính xác năng lực, xác định đúng và trúng nhu cầu bồi dưỡng của GV&CBQLCSGD.

Các đại biểu Trường Đại học Vinh đã tập trung góp ý cho các phiếu hỏi, phương thức tổ chức khảo sát thu thập thông tin, nhập và xử lí số liệu sao cho thu thập được thông tin khách quan và chính xác nhất, phù hợp với tâm lí cung cấp thông tin của các đối tượng trong phạm vi mẫu điều tra đại diện cho các cấp học, các địa bàn (thành thị, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số ....).

            Trường Đại học Vinh được giao nhiệm vụ khảo sát trên địa bàn tỉnh Nghệ An với số lượng dự kiến.

 

Tiểu học

THCS

THPT

Tổng

Số trường

30

30

5

65

Số GV/trường

10

10

10

30

Số CBQL/trường

2

2

2

6

Tổng số GV,CBQL/tỉnh

360

360

60

780

Thời gian và các Trường được khảo sát do chương trình ETEP quy định.

Từ kết quả khảo sát, chương trình ETEP xây dựng các chương trình bồi dưỡng phù hợp với giáo viên. Những GV/CBQL có năng lực ở bậc cao sẽ được lựa chọn để tập huấn GV/CBQLCSGDPT cốt cán. Các GV/CBQL còn hạn chế về những năng lực nào sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp để tham gia các khóa bồi dưỡng do ETEP tổ chức.

Một số hình ảnh tại Hội thảo – Tập huấn


PGS.TS Nguyễn Thuý Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu chỉ đạo Hội thảo – Tập huấn

Toàn cảnh Hội thảo – Tập huấn

Đoàn công tác của Trường Đại học Vinh góp ý cho các phiếu hỏi, phương thức tổ chức khảo sát, nhập và xử lí số liệu

Tin, Ảnh: Lê Khắc Phong