Ngày 17/01/2020, Trường Đại học Vinh ban hành Kế hoạch số 06/KH-ĐHV về việc thực hiện Tháng rèn nghề, Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” và Hội thi “giảng viên trẻ dạy giỏi” năm học 2019 - 2020.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến mới của dịch Covid-19, Nhà trường quyết định lùi thời gian tổ chức các hoạt động trên cho đến khi có thông báo mới.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong toàn trường để biết và thực hiện./.