Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-ĐHV ngày 29/5/2018 về việc tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2018, Nhà trường thông báo lịch phát văn bằng và chứng chỉ, cụ thể như sau:

            - Địa điểm phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm: Tại Phòng học A4.201 và A4.202 - Trường Đại học Vinh. số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

            - Sinh viên đi nhận bằng tốt nghiệp: Mang theo chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên.

            - Các buổi phát bằng sinh viên có mặt trước 15 phút theo giờ quy định để ổn định chỗ ngồi theo lớp quản lý.

            - Phát bằng tốt nghiệp cho người nhận thay có giấy ủy quyền theo mẫu:giay_uy_quyen_nhan_bang_dai_hoc_2018.pdf  vào 14h00’ ngày 19/6/2018.

            - Từ ngày 16/6/2018 đến ngày 19/6/2018, Nhà trường chỉ phát Bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đã tham gia Lễ tốt nghiệp theo Kế hoạch số 19/KH-ĐHV ngày 29/5/2018 . Những trường hợp khác thì nhận bằng tại Phòng Đào tạo vào các ngày trong tuần theo thời gian quy định sau ngày 20/6/2018.

            Lịch phát cụ thể:

TT

Ngày

Giờ phát

Ngành tốt nghiệp

Số lượng

Tổng SV

      1.             

16/6/2018

14h00’

Kế toán

214

524

      2.             

15h30’

Quản trị kinh doanh

97

      3.             

15h30’

Tài chính ngân hàng

89

      4.             

15h30’

Kinh tế

79

      5.             

15h30’

Giáo dục chính trị

19

      6.             

15h30’

Chính trị học

26

      7.             

17/6/2018

07h30’

Kỹ thuật xây dựng

200

426

      8.             

09h30’

Kỹ thuật XD CTGT

121

      9.             

09h30’

Giáo dục thể chất

13

 10.             

09h30’

Khuyến nông

11

 11.             

09h30’

Kinh tế nông nghiệp

34

 12.             

09h30’

Nông học

21

 13.             

09h30’

Nuôi trông thủy sản

26

 14.             

17/6/2018

14h00’

Sư phạm Địa lý

51

502

 15.             

14h00’

Quản lý đất đai

56

 16.             

14h00’

Quản lý tài nguyên và môi trường

155

 17.             

15h30’

Báo chí

22

 18.             

15h30’

Sư phạm Ngữ văn

71

 19.             

15h30’

Sư phạm Lịch sử

49

 20.             

15h30’

Công tác xã hội

45

 21.             

15h30’

Quản lý văn hóa

9

 22.             

15h30’

Việt Nam học

44

 23.             

18/6/2018

07h30’

Sư phạm Toán

79

498

 24.             

07h30’

Toán học

2

 25.             

07h30’

Sư phạm Vật lý

95

 26.             

07h30’

Sư phạm Hóa học

41

 27.             

09h30’

Sư phạm Sinh học

67

 28.             

09h30’

Sư phạm Tin học

26

 29.             

09h30’

Sư phạm Tiếng Anh

75

 30.             

09h30’

Ngôn ngữ Anh

113

 31.             

18/6/2018

14h00’

Luật học

343

658

 32.             

15h30’

Luật kinh tế

315

 33.             

19/6/2018

07h30’

Giáo dục Tiểu học

75

541

 34.             

07h30’

Giáo dục mầm non

89

 35.             

07h30’

Quản lý Giáo dục

16

 36.             

07h30’

Công nghệ thông tin

32

 37.             

07h30’

Khoa học máy tính

5

 38.             

07h30’

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

39

 39.             

07h30’

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52

 40.             

09h30’

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

54

 41.             

09h30’

Công nghệ thực phẩm

98

 42.             

09h30’

Hóa học

2

 43.             

09h30’

Khoa học môi trường

55

 44.             

09h30’

Công nghệ kỹ thuật hóa học

23

 45.             

 

09h30’

Giáo dục quốc phòng – an ninh

1

 46.             

19/6/2018

14h00’

Phát cho người nhận thay có giấy ủy quyền

 

 

          

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện và các đơn vị liên quan kịp thời thông tin cho sinh viên. Lớp trưởng và sinh viên các lớp khóa 54 kỹ sư và 55 cử nhân, kỹ sư hệ chính quy trở về trước tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 nghiêm túc thực hiện./. 
Nội dung chi tiết thông báo: 2018_lich_phat_bang_tot_nghiep.pdf