Thông báo kết quả học tập Kỹ năng mềm khóa 60 và Sv bổ sung đợt tháng 12/2019

Đề nghị SV kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện; nếu có gì chưa rõ liên hệ về Phòng Đào tạo qua  TS. Phan Hùng Thư, số điện thoại: 0983.507.123 để được xử lý; Thời gian xử lý từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 05/04/2020, sau thời gian trên không xử lý./.


Kết quả: ket_qua_khoa_60_va_sv_ton_dong.xlsx