Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học phần kỹ năng mềm (KNM) học kỳ hè 2019 - 2020 như sau:  

1. Tất cả sinh viên chính quy các khối ngành ngoài sư phạm (hệ kỹ sư khoá 57 và hệ cử nhân khoá 58) sẽ bắt đầu học phần thực tập tốt nghiệp (TTTN) vào học kỳ hè năm học 2019 - 2020. TTTN kết hợp hai hình thức: học KNM và thực tập tại cơ sở:

1.1. Sinh viên tham gia học học phần KNM (3 tín chỉ) tại Trường đại học Vinh (Cơ sở 1, 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh) từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020, Nhà trường dự kiến tổ chức thi kết thúc học phần này sau 2 tuần kết thúc đợt học bằng hình thức thi thực hành kỹ năng. Lịch thi, phân nhóm sẽ được thông báo tới các khoa/viện và sinh viên trong quá trình học.

1.2. Sinh viên thực tập tại các cơ sở trong thời gian 8 tuần từ tháng 2/2021. Thời gian cụ thể theo kế hoạch năm học 2020 - 2021. Số tín chỉ thực tập tại cơ sở bằng tổng số tín chỉ TTTN trừ đi 3 tín chỉ học KNM.

2. Sinh viên nạp tiền đăng ký học phần TTTN đầy đủ theo quy định (hạn cuối trước ngày 05/6/2020) để Nhà trường tổng hợp danh sách, bố trí phân lớp học KNM. Sau thời gian này, hệ thống sẽ đóng. Nhà trường không thu tiền học phần KNM mà học phí của học phần này được tính từ tiền đóng trong học phần TTTN.

3. Tất cả sinh viên khóa 56 hệ kỹ sư và khóa 57 hệ cử nhân trở về trước chưa tham gia học KNM ở các đợt học trước hoặc đã học nhưng chưa đạt yêu cầu thì đăng ký học chung vào đợt học này. Những sinh viên đã tham gia học KNM nhưng chưa đạt khi đăng ký học lại phải đóng kinh phí học lại tương tương 3 tín chỉ của học phần thực tập ngành đó.

4. Những sinh viên thuộc các đối tượng trên nếu không tham gia học KNM ở học kỳ hè từ 01/7/2019 - 28/7/2020 sẽ phải học học phần KNM với các khóa sau và có thể không tốt nghiệp đúng tiến độ.

5. Các khoa/viện có sinh viên thuộc đối tượng trên thông báo để sinh viên nạp tiền và đăng ký TTTN trên hệ thống đúng thời gian quy định, lập danh sách những sinh viên đã đăng ký TTTN bằng file excel gửi về trường (qua phòng Đào tạo, trực tiếp TS. Phan Hùng Thư, điện thoại: 0983.507.123; Email: thuph.vinhuni@gmail.com trước 17h00', ngày 10/6/2020) để phân lớp.

Trên đây là thông báo về công tác triển khai các nội dung TTTN hệ chính quy ngoài sư phạm năm học 2019 - 2020. Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa/viện phổ biến đến sinh viên và khẩn trương thực hiện./.

Nội dung văn bản: Tải tại đây!