Tài liệu của TS Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT chia sẻ các tiêu chuẩn của IBSTPI về giảng dạy, đào tạo cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Vinh

Nội dung tài liệu: 2019_ibstpi_instructor_handbook.pdf