Ngày 4/4/2017, Trường Đại học Vinh tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 2 năm học 2016 - 2017. Trong số 351 sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt này, có 39 sinh viên tốt nghiệp sớm một học kỳ.

39 sinh viên tốt nghiệp sớm một học kỳ bao gồm: ngành Kỹ sư Công nghệ thông tin có 35 sinh viên, cử nhân Kế toán có 2 sinh viên, kỹ sư Quản lý đất đai có 2 sinh viên.

Trong số 39 sinh viên tốt nghiệp có 5 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 32 sinh viên xếp loại khá. Ngoài phấn đấu học tập tốt, các bạn sinh viên tốt nghiệp sớm còn có kết quả rèn luyện toàn diện ở Trường Đại học Vinh.


Ảnh minh họa: Sinh viên nhận bằng tại lễ tốt nghiệp năm 2016

TS. Nguyễn Xuân Bình - Trưởng phòng Đào tạo cho biết: Đào tạo theo học chế tín chỉ tạo điều kiện cho sinh viên hoàn toàn chủ động xây dựng kế hoạch học tập, thời gian học tập của mình. Vì vậy, những sinh viên xác định được mục tiêu, quyết tâm, có phương pháp học tập tốt, chắc chắn sẽ rút ngắn được thời gian học tập; việc ra trường sớm sẽ giúp các em có nhiều cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân mình. Các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao những sinh viên tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học, bởi đây là những sinh viên có năng lực biết xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, biết tận dụng thời gian học tập.

Tin: Lê Khắc Phong - Phòng Đào tạo